Ak máte normálnu pracovnú zmluvu (nie dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti) a reálne ste odpracovali v danom dni viac ako 4 hodiny, patrí vám príspevok na stravu. Čiže bez ohľadu na to, či máte celý alebo polovičný úväzok, stravné vám patrí za každý deň, kedy ste odpracovali viac ako 4 hodiny. To sa týka aj práci na home office, aj domáckej práce alebo telepráce.

Zamestnávateľ má povinnosť vám zabezpečiť stravovanie. Primárne by mal zriadiť jedáleň. Ak nezabezpečí jedáleň, či už u seba alebo v blízkosti firmy, je povinný vám dávať gastrolístky/gastrokarty v minimálnej hodnote 3,83 Eur na deň (údaj platný v roku 2020), z ktorých on musí zaplatiť minimálne 55%.

Publikované 04.07.2020