Milan Kuruc
zakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba
Ján Košč
socio-ekonomický analytik, odborár, občiansky aktivista a komentátor
Jana Gidušková
špecialistka na administratívne procesy a pracovné právo
Juraj Hojnoš
mechatronik pre automatizáciu, predseda odborovej organizácie Embraco
Ján Gabonay
personálno-obchodný riaditeľ, odborník na pracovné právo, expert s licenciou na vydávanie záväzných rozhodnutí v kolektívnych pracovnoprávnych sporoch