Všetky aktivity robíme bez peňazí, po ​večeroch, unavení, vo voľnom čase, a stálo to zato!

Podarili sa nám 4 veľké veci:

1. Vnútili sme politikom tému miezd - ešte pred marcom 2017 bolo nemysliteľné, aby sa politici rozprávali o mzdách, zamýšľali sa nad nimi a prichádzali s riešeniami. Teraz si všetci uvedomujú, že je to téma, ktorú musia riešiť najbližšie roky. Všetci. Všetky strany. Je to svetelný skok dopredu.

2. Presadili sme zákon o povinnom zverejňovaní miezd v pracovných inzerátoch - platí od 1. mája 2018. Už žiadne "hádaj, za akú sumu som ťa ochotný zamestnať."

3. Presadili sme opatrenie, ktoré umožňuje všetkým zamestnancom slobodne hovoriť o mzde - platí od 1. januára 2019. Už žiadne také, že vám zamestnávateľ bude v zmluve zakazovať komukoľvek prezradiť vlastnú mzdu. To je minulosťou.

4. Presadili sme zrušenie súdnych poplatkov v pracovnoprávnych sporoch - platí od 1. januára 2020. To znamená, že pracovnoprávne spory sú pre zamestnancov zadarmo. O to ľahšie sa dovolajú svojich práv.

A teraz si predstavte, čo všetko​by sme dokázali s trochou financií!

Preto nám podarujte vaše 2 percentá. Môžeme urobiť viac.