Občianske združenie Pracujúca chudoba je tím 9-tich ľudí, ktorí sa snažia pohnúť nízkymi mzdami a skvalitňovať pracovné prostredie na Slovensku.

Združenie vzniklo v roku 2016. Predtým sme existovali len ako facebooková stránka, ktorú sme založili ešte v roku 2014.

OTVORENIE DEBATY
V prvom kroku sme z témy miezd pomohli urobiť verejnú tému. Dovtedy sa o mzdách medzi politikmi a vo verejnom priestore takmer vôbec nehovorilo. Politici riešili najmä podnikateľské prostredie a korupciu. Ale to, koľko Slováci zarábajú, či sa z toho dá dôstojne žiť a či nízke mzdy nedusia našu ekonomiku, nebola vôbec téma televíznych politických debát. 

To sa zmenilo potom, čo sme na makrodátach ukázali, že Slováci v porovnaní s výkonnosťou našej ekonomiky zarábajú neprimerane málo.

Debata o mzdách je dôležitá, pretože ak sa o niečom hovorí, generujú sa nápady.

MZDY V INZERÁTOCH

V roku 2017 sme prišli s nápadom povinného zverejňovania miezd v inzerátoch. To sa podarilo zaviesť do slovenskej legislatívy a táto povinnosť platí od 1. mája 2018. Zamestnávateľ nesmie do zmluvy dať mzdu nižšiu, ako uviedol v inzeráte.

SLOBODA HOVORIŤ O VLASTNEJ MZDE

V roku 2018 sme prišli s nápadom zakázať zamestnávateľom dávať do zmlúv klauzulu, ktorá od zamestnancov požadovala zachovávať mlčanlivosť o vlastnej mzde. To sa podarilo zaviesť do legislatívy a tento zákaz platí od 1. januára 2019. Teraz už sa zamestnanci môžu slobodne baviť o vlastnej mzde, odhaľovať tak platovú diskrimináciu a dožadovať sa nápravy.

PRACOVNÉ SÚDY BEZ POPLATKOV

Teraz je v hre tretie opatrenie. Podarilo sa nám politikov presvedčiť, že treba zrušiť poplatky v pracovnoprávnych sporoch. Pracovné súdy musia byť zadarmo. Odstránime tak finančnú bárieru pre zamestnancov, aby sa mohli slobodne domáhať svojich práv. Návrh ide teraz (september 2019) do parlamentu a ak všetko dobre pôjde, poplatky budú zrušené od 1. januára 2020.

A teraz prichádzame s komplexom ďalších návrhov a nápadov, ktoré je potrebné v odborných kruhoch domyslieť do dôsledkov a zaviesť do života. Jedným z nich je komplexná reforma inšpektorátov práce.

Našim cieľom je vybudovať na Slovensku dobré, kvalitné a civilizované pracovné prostredie. Chceme, aby sa Slovákom v ich vlastnej krajine dobre pracovalo.