Zamestnávateľ je povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy (tzv. fixnú základnú mzdu, buď mesačnú alebo hodinovú) (ust. § 62 ods. 2 druhá veta zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Nemôže s vami uzavrieť zmluvu na nižšiu sumu, ako je táto uvedená základná zložka mzdy v inzeráte. Inzerát si vytlačte a odložte, spravte si screenshot alebo riadnu fotku inzerátu, aby ste sa vedeli prípadne brániť, ak by vám chcel zamestnávateľ znížiť mzdu pri podpise zmluvy. Rozdiel medzi inzerovanou a reálnou mzdou môžete vymáhať až 3 roky spätne, ale musíte mať odložený inzerát.

Ak v inzeráte zamestnávateľ uvedie napr. iba rozsah – od 1000 do 1300 eur, nesmie s vami podpísať zmluvu na nižšiu mzdu ako 1000 eur v hrubom. Pokiaľ v zmluve túto mzdu rozpíše na zložky, povedzme 580 Eur základná zložka a ohodnotenie podľa výkonu od 420 do 720 Eur, nesplnil literu zákona, lebo s vami dohodol nižšiu základnú zložku mzdy než uviedol v inzeráte. Nemôže túto sumu kompenzovať variabilnými zložkami. Po správnosti by s vami mal teda dohodnúť v tomto prípade 1000 eur základnú mzdu plus 420 až 720 eur variabilnú zložku v závislosti od výkonu.

Výkonová zložka mzdy sa odvíja od toho, ako ju máte definovanú v zmluve alebo ako ju má zamestnávateľ v internom predpise (aj keď poznamenávame, že mzdové zložky by nemali byť definované v mzdových predpisoch, ale iba v pracovnej alebo kolektívnej zmluve).

Táto variabilná zložka mzdy je po splnení zadefinovaných podmienok na jej získanie nárokovateľná. Informujte sa o pravidlách, na základe ktorých je prideľovaná variabilná zložka a urobte to ešte pred podpisom zmluvy. Tieto pravidlá musia byť jasné, merateľné a dosiahnuteľné.

Publikované 04.07.2020