Postup pre ZAMESTNANCA, za ktorého
​podáva daňové priznanie jeho zamestnávateľ

 1. Do 15. 2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, nech Vám vystaví tlačivo, ktoré sa volá Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximum, ktoré nám môžete podarovať.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane - ale len, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 takto pracovali
 4. Stiahnite si toto predvyplnené Vyhlásenie s údajmi OZ Pracujúca chudoba a len doňho doplňte zvyšné údaje o Vás spolu so sumou dane, ktorú nám môžete darovať. Súbor uložte a vytlačte.
 5. V kolonke Podpis daňovníka sa nezabudnite podpísať!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Adresu daňového úradu si nájdete tu.
 7. Číslo účtu nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu a on sa následne postará o prevod 2 % z Vašej dane k nám.
 8. Poznámka:
  ​Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k dokladom je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


  A JE TO!

Alebo, ak sa vám tým nechce zaoberať, pošlite nám Vaše Potvrdenie o zaplatení dane a podpísané Vyhlásenie na našu adresu Pracujúca chudoba, Röntgenova 1177/8, 851 01 Bratislava a my to spracujeme za vás.